Zlatá Váha, Senovážné náměstí 981/21, 110 00, Praha 1 Zobrazit na mapě
 

Historie

Historie Senovážného náměstí sahá až do roku 1348, kdy bylo založeno na části osady Chudobice jako hlavní náměstí dolního Nového Města určené trhům se senem a obilninami. Na náměstí, tehdejším rynku byla i senná váha, tím vznikl jeho název. Náměstí bylo od roku 1896 několikrát přejmenováno, např. na Havlíčkovo náměstí, Soukupovo, Maxima Gorkého, a původní název se mu vrátil až v roce 1990.

Majitel domu na Senovážném náměstí a jeho dva významní synové.

Dům na Senovážném náměstí č. p. 981 zakoupil po svém sňatku Václav Špott, skladník na Ovocném trhu, za 17 000 zlatých. Tehdejší Špottův dům nazývaný „U zlaté váhy“ byl jednopatrový, rozlehlý, měl velkou zahradu a kolem domu byly volné prostory.

Václavu Špottovi se v domě U zlaté váhy narodili 2 synové, Karel (1811) a Jan (1813). Oba bratři byli lékaři, kteří se zabývali přírodní léčbou a vodoléčbou. Jan (byl docentem ortopedie a hydroterapie na Univerzitě Karlově, byl průkopníkem vodoléčby, Karel (založil v Panské Týnici, kde působil jako okresní lékař jakési vodní lázně a byl i odborníkem pro veterinární lékařství).

V roce 1841, po ukončení studijních cest po léčebných ústavech v Čechách a v cizině, se Jan rozhodl pro zavedení přírodního léčení v Praze. Vznikla myšlenka zřídit nemocnici tohoto druhu, pro jejíž realizaci přizval Jan i svého bratra Karla. První nemocnice v Budči tak vznikla za přispění obou bratrů, Jana i Karla Špottových.

I když nemocnice dobře prosperovala, rozhodli se oba bratři zřídit si vlastní přírodní léčebný ústav. Na zahradě jejich rodného domu na Senovážném náměstí č.p. 981 vzniká v roce 1843 první ortopedický léčitelský ústav v Čechách.

Ústav dal upravit Karel a nějakou dobu s Janem v ústavu pracoval. Začátky byly těžké, protože díky předchozímu působení v nemocnici v Budči a půjčkám byli oba bratři zadluženi a finanční starosti je provázely po celý život.

Bratři spolu dlouho nespolupracovali. I když hlavní příčinou jejich neshod byly podle archivních záznamů existenční starosti, měli v jednotlivých případech i různé názory na způsob léčení a byli příliš zásadoví a neústupní. V roce 1845 Karel svou ½ domu Janovi za 12 000 zlatých odprodal, z domu se vystěhoval a lékařskou praxi vykonával sám.

Jan působil až do roku 1873 v ústavu, který fungoval pouhých 30 let. Na jeho uzavření mělo velký vliv postupné zastavování okolních zahrad. Ubylo slunce a nemocní byli obtěžováni diváky z okolních domů.

V roce 1868 byl dům přestavěn z jednopatrového na třípatrový a tak se dochoval až do dnešní podoby.

Přírodolékařský ústav Praze na Senovážném place U Zlaté váhy č. 981-II

Podle dochovaných statistik bylo v ústavu bylo od roku 1846 do roku 1869 léčeno celkem 5767 nemocných, z toho bylo 3840 vyléčeno, 1515 propuštěno polepšených, 281 nezhojeno, 101 zemřelo a 30 zůstalo v ošetřování.

V padesátých letech Dr. Špott přistavěl pro svůj ústav v zahradě dvoukřídlý pavilon, jak ukazuje reprodukce prospektu. Reklamu provedl dr. Špott oznámením v německém i českém tisku v roce 1846.

Díky laskavé podpoře paní paní Marcely Kybalové, která pátrala po historii své rodiny (svého rodokmenu) se nám podařilo získat zajímavou část historie domu, kde dnes sídlí hotel Zlatá Váha. Paní Kybalové za tyto vzácné informace děkujeme..

Vytvořit rezervaci

Pošlete nám zprávu s Vámi požadovaným typem pokoje, datem příjezdu a počtem nocí, které chcete rezervovat, a my Vás budeme kontaktovat s potvrzením rezervace co nejdříve.